جمعه، تیر ۱۸، ۱۳۸۹

بدون عنوان


با کلمات به دور خودم پیله می‌تنم
با جملات
با صفحه‌هایی که پر می‌شوند
و خوب می‌دانم
روزِ گشودن و پرواز‏
آن را همچون رختی کهنه و سنگین
جا خواهم گذاشت

ترکت خواهم گفت
واژه... ای زندانِ عزیز


.